Шість локусів впливають на пороги завдань для гігієнічної поведінки у медоносних бджіл (Apis mellifera)

заморожування розплоду тест на гігієну

PETER R. OXLEY,* MARLA SPIVAK† and BENJAMIN P. OLDROYD* *Behaviour and Genetics of Social Insects Laboratory, School of Biological Sciences, University of Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia, †Department of Entomology, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55108, USA

Анотація

Гігієнічна поведінка медоносних бджіл забезпечує колоніям захист від багатьох збудників хвороб
і є важливою модельною системою генетики складної поведінки. Гігієнічна поведінка складається з двох компонентів – пошук хворої лялечки, і подальше видаленням вмісту комірки – кожен з яких, як вважається, незалежно модулюється кількома локусами, від середнього до великого ефекту. На генетичну схильність робочої особини до занять гігієнічними завданнями впливає інтенсивність стимулу.

Генетичні різноманіття в колоніях призводить до спеціалізації завдань серед робочих особин, які виконують більшість завдань в гнізді. Ми виділяємо три кількісні риси локусів, які впливають на ймовірність того, що робочі особини будуть займатися гігієнічною поведінкою і становлять до 30% фенотипічної мінливості в гігієнічній поведінці колонії. Крім того, ми ідентифікуємо два локуси, які впливають на ймовірність того, що бджола виконуватиме лише поведінку відкривання комірки та один локус, який впливає на поведінку видалення її вмісту. Ми повідомляємо про перші гени-кандидати, пов’язані із залученням до гігієнічних засобів поведінку, включаючи чотири гени, що беруть участь у сприйнятті запахів (нюху), навчанні та соціальній поведінці та один ген, що бере участь у циркадних рухах.

Ці гени дозволять дати молекулярні характеристики цієї відмінної поведінкової стійкості до хвороб, а також надають можливість для поширення цієї комерційно значущої риси.

Вступ

Роль генотипу в модуляції поведінки залишаються суперечливими. Всередині колонії гени можуть відігравати певну роль у розподілі праці серед індивідів: наприклад, було показано, що ген AmFor впливає на вік, з якого робочі особини починають годувати личинок, кілька кількісних локусів ознак (QTL) що модулюють годування личинок та оборонну поведінку.

Проте наше розуміння молекулярних механізмів, які впливають на ймовірність індивіда залучатися до певної поведінки та механізмів які дозволяють виконувати таку поведінку, здебільшого продовжують залишатися невідкритими.

Гігієнічна поведінка – це поведінкова реакція працівників медоносної бджоли (Apis mellifera) на зараження розплоду в межах їх колонії. Він розвинувся як загальний механізм стійкості до хвороб розплоду і забезпечує значну стійкість до ряду збудників хвороб, включаючи аскосфероз (Ascosphaera apis), бактерії американського гнильця (Paenibacillus), кліща Varroa.

Гігієнічна поведінка складається з виявлення робочою бджолою наявності зараженої личинки або лялечки, “відкривання” воскової кришки комірки, якщо комірка запечатана, та видалення хворої особини.

Зазвичай оцінюється гігієнічна поведінка колоній по швидкості, з якою колонія видаляє мертвих лялечок, які були навмисно вбиті за допомогою голок (Spivak & Downey 1998) або заморожуванням (Spivak & Reuter 1998c). Оцінена таким чином, гігієнічна поведінка на рівні колоній має високу спадковість, тому легко виділити штами, які мають високий рівень гігієнічної поведінки в колоніях та економічно значну стійкість до хвороб.

Однак мінливість гігієнічних показників, що виникають із факторів навколишнього середовища вимагає, щоб оцінка колонії базувалася на декількох оцінках. Ця вимога збільшує час і вартість оцінювання та зменшує ймовірність появи селекціонерів бджіл, що оцінюють гігієнічну поведінку в своїх колоніях. Таким чином, ідентифікація локусів гігієнічної поведінки забезпечить не тільки нові уявлення про те, як може призвести генетична мінливість мінливість складної поведінки, але також дозволила б розробити відбір маркерів важливих ознак.

Порогова модель відповіді розподілу завдань дозволяє припустити, що розподіл гігієнічних завдань є результатом відмінності генетичних схильностей до виконання кожного із завдань у кожної бджоли. Якщо первинна різниця між робочими особинами – їхня схильність до ініціативи гігієнічної поведінки (та ймовірності) ініціювання розгризання кришечки комірки чи видалення лялечки, то, швидше за все, ця різниця пов’язана з генами, що беруть участь у ініціації завдань: гени, які підвищують чутливість бджоли до відповідних подразників (таких як запах, що виділяється завмерлим розплодом). Ці гени можуть кодувати білки які взаємодіють безпосередньо зі стимулом (наприклад, рецептори запаху і білки, що зв’язують запах).

Інші ймовірні кандидати – це гени, які впливають на взаємодію робочої особини з іншими бджолами або впливають на навчання та пам’ять. Доказано, що октопамін необхідний для формування нюхової пам’яті, і вивільняється у більших кількостях у мозок «швидких» гігієнічних бджіл, ніж у «повільних» гігієнічні бджіл, коли їх стимулюють відповідним запахом.

Використання єдиної гібридної матки було зворотно схрещено з «гігієнічним» трутнем, що призвело до сегрегації алелів пов’язаних з гігієнічною поведінкою серед окремих робочих особин. Ці робочі особини можуть бути оцінені по своїй реакції на мертвий розплод.

Ця конструкція має основні переваги в тому, що велика кількість робочих бджіл може бути фенотипована в межах однієї колонії одночасно, і дозволяє ідентифікувати QTL (локус кількісних ознак) не тільки загальної гігієнічної поведінки, а також QTL для завдань розпечатування та видалення лялечки.

У цьому дослідженні ми намагаємось підтвердити існування QTL, які впливають на схильність робочих особин до заняття гігієнічною поведінкою, заснованою на поведінці окремих працівників, а не поведінки цілої колонії. Ми також намагаємось визначити місце положення QTL в геномі медоносних бджіл.

Матеріали та методи.

Гігієнічні матки та трутні були отримані з Програми селекції університету Міннесоти. Створена в 1993 році, ця програма швидко розвивалася шляхом повторного відбору.

Гібридну матку (дочка “швидкої” гігієнічної матки, що інсемінована трутнем з «повільної» гігієнічної колонії) – штучно осіменіли спермою одного трутня з «швидкої» гігієнічної колонії. Колонія, що розпечатає та видалить з 200 комірок вбитого заморожуванням увесь мертвий розплід через 48 год. мають «швидку» гігієнічну поведінку., тоді як колонії «повільної» гігієнічної поведінки не видаляють весь заморожений розплід через тиждень.

Через двадцять один день після осіменіння гібридної матки дві рамки вийняли і інкубували (34, 50% RH). Окремо позначили 500 робочих особин на 1-2 день за допомогою поєднання фарб на животі та нумерованих міток на грудній клітці. Позначені робочі особини були введені в оглядовий вулик, з генотипічно «повільною» гігієнічною маткою та робочими бджолами. Приблизно половину введених бджіл не прийняли, тому ще 250 особин було позначено наступним чином і повторно введено до колонії.

Через п’ятнадцять днів після введення робочих бджіл підставили рамку з вбитим заморожуванням розплодом. Заморожений розплід замінювали щодня о 09:00 та 17:00 год. протягом 8 днів.

Щоб звести до мінімуму кількість гігієнічних дій, які залишилися без уваги, розплід, що завмирав розміщувався лише на стороні оберненій до камери відеозапису. Робоча поведінка всіх бджіл на ділянці замороженого розплоду та сусідньої рамки фіксувалася 24 год на добу на протязі 8 днів.

Відеозаписи переглядали на 15-дюймовому телевізійному моніторі, поведінку окремих робочих бджіл відмічали окремо. Кожну помічену робочу бджолу, яка була присутня на вбитому розплоді спостерігали за ознаками розпечатування (розгризання воскової кришечки), виймання (фізичне витягування лялечки), прибирання/обстеження комірки (розміщення її голови, тіла всередині комірки.

Для кожного екземпляру гігієнічної поведінки – було записано час витрачений на виконання завдання: від 1 (короткий) до 5 (> 30 с). Через 8 днів після початку спостережень, всіх помічених робочих особин вилучили з вулика і законсервовано у 99% етанолі.

Дані спостережень було отримано для 431 робочої бджоли, для яких сумарно відстежено за виконанням гігієнічних завдань 2991 раз. Через смерть робочих особин, що настала від фуражування чи інших невідомих обставин лише 149 бджіл було успішно відібрано для генотипування та використано в аналізі QTL.

заморожування розплоду тест на гігієну
заморожування розплоду тест на гігієну

Аналіз даних

Для кожної відібраної робочої особини було розроблено фенотипічний бал за загальну гігієнічну поведінку. Кожний епізод реакції на гігієнічну поведінку множили на тривалість діяльності, щоб дати зважену оцінку, що вказує на загальний час, витрачений на виконання гігієнічної поведінки.

Ці зважені бали потім підсумовували для кожної робочої особини, щоб дати загальну гігієнічну оцінку. Окремі компоненти гігієнічної поведінки (розпечатування комірки та видалення лялечки) – також були зважені і підлягали незалежному аналізу. При генетичному аналізі було розглянуто лише робочі особини які виконували гігієнічну поведінку більше шести разів.

Екстракція та генотипування ДНК

Протягом екстракції та генотипування ДНК із відібраних 149 робочих особин було генотиповано в 437 мікросупутникових локусах, розподілених по всіх хромосомах. Для всіх 149-и відібраних особин виконано інтервальне картографування окремих компонентів – за допомогою Map-Manager QTX, з функцією відображення Косамбі. Були побудовані карти зв’язків за допомогою мікросупутникових позицій.

Результати

Всього спостерігалось 431 мічені робочі особини протягом 8 днів. З цих 164 (38%) жодного разу не спостерігали за гігієнічною діяльністю, а 22 (5%) займалися гігієнічною поведінкою в середньому більше п’яти разів на день.

Розподіл завдань був мінімальним серед 102 особин, які виконували гігієнічні завдання шість і більше разів за весь період спостереження, лише дев’ять особин (9%) були задіяні виключно відкриванням комірки або вилученням личинки.

Усі рівні гігієнічної поведінки, що спостерігалися, були представлені у робочих особин, що було генотиповано.

Обговорення

Ми визначили три QTL, які впливають на схильність робочої бджоли до гігієнічної поведінки, а також три суттєві QTL, які впливають на завдання розділення серед гігієнічних бджіл. Ці результати надають докази існування генетичних локусів відповідальний за зміну порогових рівнів серед особин, а також припускають існування локусів, що впливати на окремі компоненти в межах складної поведінки.

Об’єднано один значний (Hyg1) і два сугестивні QTL (попередньо названі Hyg2 та Hyg3) щодо гігієнічної поведінки, як вважають, пояснюють 30% фенотипічної дисперсія для загальної гігієнічної поведінки в нашому картографування колонії.

Ефект QTL, ймовірно, був завищеним в попередніх дослідженнях. Тим не менш, ця оцінка дає верхню межу поясненої дисперсії. Спадковість гігієнічної поведінки є 0.6, що вказує на те, що наші QTL складають щонайменше половину половини генетичної дисперсії, що як правило, спостерігається у популяціях.

Генетична дисперсія, ймовірно, пояснюється невиявленим QTL, що мають малий ефект і, можливо, на фактори не розкриті цим дослідженням. Отримані дані забезпечують подальшу підтримку багатоцільової моделі гігієнічної поведінки.

Велика різниця в загальних гігієнічних характеристиках серед окремих робочих особин, а також значне розмежування виконання завдань серед генотипів, узгоджується з пороговою моделлю задачі видалення (Beshers & Fewell 2001; Oldroyd & Thompson 2007) та генетичній основі для варіації в порозі відгуку бджіл (Calderone & Page 1991; Джонс та ін. 2004).

Ми вважаємо, що ймовірність того, що робоча особина буде виконувати або розпечатування комірки, або видалення личинки визначається генетично, а впливає поріг QTL. Тому там надмірна кількість стимулів (або недостатня кількість робочих особин), поріг для усунення буде перевищено у більшості робочих особин. Тільки тоді, коли буде достатньо велика кількість робочих бджіл (або низький стимул) буде виникати розділення завдань (як це спостерігається в Arathi & Spivak 2001).

Розподіл балів гігієнічної поведінки і загальна відсутність розподілу завдань між поведінкою розпечатування та усуненням серед окремих бджіл відповідає спостереженням поведінки робочих особин, коли генетично гігієнічні бджоли є меншістю населення колонії (Arathi & Spivak 2001).

Висновки

У цьому дослідженні було використано зв’язок на основі мікросупутника карти медоносної бджоли для виявлення QTL, які впливають на ймовірність того, що робочі особини будуть займатися гігієнічною поведінкою. Ідентифіковані QTL надають додаткове підтвердження багатогенного характеру гігієнічної поведінки.

Тим не менш, ми також показали, що кожна складова гігієнічної поведінки регулюється деякими незалежними генетичними локусами. Тому гігієнічна поведінка залишається чудовою модельною системою для вдосконалення нашого розуміння поведінкової генетики.

Автори хотіли б подякувати членам Лабораторії поведінки та генетики соціальних комах за їх пропозиції у вдосконаленні цього дослідження. Ця робота була профінансована грантовою програмою Австралійської наукової ради

За матеріалами сайта bee-ua.org

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 2 Average: 5]
сподобалось - поділіться

Семинар по селекции бакфаст в Киеве Келд Бранструб обзор

встреча с Келдом Бранструбом

Знакомьтесь,  Келд Бранструб из Дании.

Келд Бранструб
Келд Бранструб в Киеве

17 лет работал в школе учителем языка и религии. Знает 4 языка – английский, немецкий, итальянский и турецкий.

Занялся пчеловодством в конце 70-х, более 40 лет пчеловодного стажа.
С 80-х профессионально занимался селекцией, под патронатом Брата Адама, до самой его смерти, и продолжает это дело сейчас. Келд Бранструб является инспектором по пчеловодству в Дании и Советником по пчеловодству по Европе.

Население  Дании 5 млн. человек и в сельском хозяйстве страны насчитывается  25 млн. свиней, поэтому большинство полей используются под зерновые. Существующие взятки – озимый рапс, лесной и разнотравье, и тем не менее, Келд с 400-500 семей качает 30-40 тонн меда.

Келд основательно занимается селекцией пчел Бакфаст, выращивает маток и продает их во многие страны мира – в Америку (через Канаду), Европу, Ближний Восток, Украину, Беларусь, Болгарию, Россию и др. Много лет ищет пчел для селекции. Искал их лично в Африке, России, на Кавказе, в Турции. Импортирует пчеломаток, включая и Украину. Его специализация – трутневые (отцовские) линии Бакфаст, которые, как он считает, создавать намного важнее, поскольку трутни оказывают большее влияние на селекцию.

Его история.

Однажды к  Келду домой  пришел его друг и, сидя за бокалом пива сказал: -” Келд, ты должен стать пчеловодом. Келд :- Почему?  Друг: – потому, что у тебя за домом висит рой пчел”.  Они вместе купили, за дорого, старый улей у знакомого пасечника и посадили в него рой. Это было его первое знакомство с пчелами. Этот рой зимой погиб. На следующий год он поймал два роя, но они тоже в зиму погибли. Келд начал много читать, чтобы выяснить причину, и с того времени, как говорит датская поговорка, – «его укусила бешеная пчела».  Он купил 7-8 ульев и появились первые не приятности  связанные с соседями из-за злобливости пчел. До 200 семей он довел пасеку без особых знаний, но при этом имел постоянно большие проблемы. Пчел он называл – москитами, потому, что приходилось надевать по 2 пары штанов и изоляционной лентой обматывать ноги. При этом пчелы имели очень низкий медосбор и безудержное роение. Необходимо, при этом, каждые 4-5 дней делать осмотр семей и обрывать маточники. Келд Бранструб  много искал, и все-же купил маток у лучших матководов Европы.  Но спустя время пришел к выводу, что это тоже “москиты”.

Однажды он прочитал заметку о Брате Адаме, о его методе селекции и создании новой линии пчел, Келд написал ему письмо и довольно быстро получил ответ с предложением приехать в монастырь Бакфаст. В течении первого сезона работы у Брата Адама он работал только с дымарем, но уже на втрой сезон ему разрешили работать с семьями. Брат Адам селекционировал своих пчел  под взяток с вереска. Он понял, что Брат Адам создал пчелу, которая  почти идеальна.  Как он это делал??? Работая у Брата Адама, с 80-х годов и до самой его смерти,  Келд сделал вывод, что только с использованием контролируемого спаривания маток можно достичь желаемого результата.

Бакфаст.

Бакфаст создавался и создается из разных составляющих. Основная задача в том, чтоб найти лучшее в пчелах и собрать воедино. Бакфаст, это система селекции в которой использованы пчелы одного вида, но разных рас. Келду понадобилось 40 лет чтобы получить ответ на вопрос, в чем секрет? Сегодня он говорит, что секрета особого нет. Весь секрет в знаниях, взглядах не на экстерьер, а на ХПП. Все равно, какие промеры крыльев, длина язычка  и т.д. Основная задача искать нужные характеристики. Много ученных десятилетиями работали с пчелами,  изучая и измеряя их. За 35 лет им удалось поднять медосбор с 4 до 15-20 кг с улья и немного снизить роение. Это все намного раньше сделал Брат Адам, но они все равно не достигли его результата.       Очень важно иметь родословные пчел, чтоб избежать инбридинга. Что бы создать новую линию бакфаст, нужно от родоначальницы линии, которая  имеет нужные нам свойства, произвести 200-300 маток  облетанных на трутнях бакфаст. Из полученных родоначальниц необходимо отобрать 5-10 маток для дальнейшей работы и повторить эти  действия во второй, третий раз. Обычно нужный результат достигается минимум за 5-6 лет контролируемого спаривания, так как за этот срок меняются пчелы в нужном для нас направлении. Важно отыскать маток, которые начинают яйцекладку с момента появления свежей пыльцы и имеют затем взрывное развитие.

Комбинации.

Селекция бакфаста, это комбинирование разных линий. Нужна одинаковая терминология. Кросс, это контролируемое спаривание между расами, неконтролируемое спаривание дает только помеси(“ублюдки”). Противоположность кроссам- комбинаторное разведение. Зная особенности характеристик  отцов и матерей можно их скомбинировать (консолидировать) и в будущем потомстве. Успех возможен только при контролируемом спаривании с использованием облетников или ИО.

Если вам что-то не нравиться в семьях вашей линии,  и есть желание ее улучшить, то скрещивают их с другими семьями имеющими нужные добавки. Для этого создают нужную линию трутней и на них облетывают  неплодок от вашей линии. Если пчелы сильно жалят, нужно иметь трутней с нужными ХПП. Через 3 спаривания имеем добрых пчел. Трутни – самый нужный объект селекции. Вывод маток от прилетевшего роя, может и лучшей для медосбора семьи, это потеря времени. При изолированном спаривании, когда известно происхождение трутня и матки, мы всегда получим улучшение таких маток. При этом известна комбинация и её можно повторить. Необходимо сотрудничество с пасечниками. Проблема в том, что все считают себя “чемпионами” (лучшими в селекции), но нужно преодолеть этот барьер и делится своими наработками с другими пчеловодами.

Селекционер бакфаста должен работать с материалом известного происхождения ( есть родословная). Если мы имеем хоть и лучшую матку с неконтролируемого спаривания, и у неё нет родословной, то повторить такую комбинацию невозможно. Это можно сделать только при контролируемом спаривании.  Создавая группы аналогов с разными характеристиками, мы выделяем худшие и исключаем их из селекции. Главная на пасеке матка, а не пчеловод, он имеет влияние на пасеку, а не на генетику матки.

Качество матки зависит от ее физиологии, наследственности и качества спаривания.

Физиологичность

– результат селекции и  методов вывода маток. Важные факторы оказывающие  влияние на вывод хороших маток имеют воспиталка, инкубатор, прививка, время года, кормление, температура, принос пыльцы и нектара, голод, личинка плавает или не плавает в молочке, размер личинки. Худшим сценарием для матковода является наличие дорогой  материнки и проблемы при выводе неплодок. Это потеря денег и отсутствие желаемого результата. Нет нектара, а нужна прививка – дайте сиропа и поставьте рамку пыльцы.

Наследственность.

Её передают плодные матки – материнки – покупные, роевые или выбранные вами матки.  Худший сценарий, при этом, когда нет достойного материала, а вы профи в выводе маток.

Спаривание.

Проверяется по засеву сот маткой. Качество засева напрямую зависит от достаточного количества трутней и их качества при спаривании. Всегда есть спрос и потребность в трутнях. Это намного важнее, чем иметь хорошую материнку.  Если есть свободное время, то потратьте его не трутневые семьи.  Представьте, вы купили дорогую матку и счастливы, стартер и финишер сработали отлично, вы создали нуки, привезли их на облетник, а трутни плохие. В итоге мы имеем нулевой результат. Также плохо, когда на новый сезон нет хороших проверенных маток.

Имеется прямая связь между перечисленными факторами.

Много лет Келд Бранструп  удивлялся: – Как получается у Брата Адама иметь стабильно классных маток? Пока не понял, что дело в мелочах.

Покупая маток у больших матководных компаний, Келд каждый раз убеждался, что это большая потеря времени и средств. Причина – отсутствие контроля от начала вывода маток, до их облета.  Люди получали зарплату от количества отобранных маток, и в результате из 50 отобранных маток 20 были не спаренными. С некоторых пор Келд  принципиально не продает селекционных маток  большим матководным компаниям.

Нет гарантии получить постоянно хороший результат, но мы можем гарантировать соблюдение технологии вывода маток. Если хотите вырастить хороших маток для себя или для продажи нужно быть твердым в соблюдении и выполнении технологии.

Мы должны иметь достаточно маток в аналоговой группе для отбора, чтоб иметь максимально хороший результат. Принцип таков, – 6 семей лучше, чем 5 и даже 30 лучше чем 29.
В обычном разведении тоже необходимо иметь большую группу пчелосемей для отбора, и нужно иметь хороших трутней. Это очень дорого. Из 30-40 семей группы аналогов  при отборе 27- 37 выбраковываются.
Иногда появляются проблемы связанные с крупной ячейкой, при использовании вощины максимум, полумаксимум. Матка думает, что она трутневая и откладывает в свежеотстроенные соты трутневые яйца. В результате мы имеем горбатый расплод. На следующий год все исправляется.

В настоящее время в Европе средний возраст селекционеров под 60 лет. Довольно часто некому передать полученный опыт и знания. Очень важно группам пчеловодов  и обществам пасечников заниматься селекцией. Нужно всем делиться своими наработками с соседями, потому  что главное в этом передать любовь к пчелам.

У Келда  ушло 30 лет на то, чтобы  полностью понять, что и как делал Брат Адам. Он получил огромный опыт, читая книги о селекции из Германии, США и Восточной Европы. Используя 25-30 характеристик, Келд создал собственный тип селекции. Он сравнивал семьи не описывая их, а сравнивая с лучшими на пасеке. Требования которые он искал в пчелах, это постоянный принос пыльцы для развития, чтоб летали в дождь, имели выраженный инстинкт самообеспечения и др. Тестирование характеристик происходит в любой последовательности – роение, медопродуктивность, агрессия и др.  Сильное роение  это потеря денег. Агрессию легко контролировать через трутня. Поведение на рамках – пчелы не должны висеть снизу, они должны находиться на рамках, что упрощает уход за семьями. Нозематоз создавал большие проблемы. Делались тесты и выводили маток только от маток, имеющих устойчивость к нозематозу. В настоящее время нозематоза у заводчиков бакфаст в Европе нет. Проверялись заклещенность, проводили тест на гигиеническое поведение. Склонность к роению и другие характеристики оценивались по 5 бальной шкале. 1- худший результат, 5 – лучший результат. Если начинать оценивать с нуля, то между оценкой 3 или 4 большая разница. 5 евро стоит проба на нозематоз.

Как выполняется тест на гигиену? Дословно: Раннее мы прокалывали иголкой 100 ячеек и наблюдали за поведением пчел, но вскоре отказались от такой идеи, поскольку оказываем пчелам услугу.  Пчелы видят проколы и стремятся их вычистить, а наша задача была, чтобы они сами находили поврежденные личинки и удаляли их. Цель закрепить эту характеристику в селекции. Теперь  вырезаем 100 ячеек и 24 часа замораживаем в морозилке. После этого вставляли в сот и смотрим, через 48 часов, их удаление. Имели результат 80-60-50 %.  Через 10 лет снизили время  теста до 24 часов и поняли разницу и важность данного теста.
Вопрос – В каком возрасте брать личинку для теста? Ответ:- Сразу после запечатывания. ( Есть рекомендации использовать более старших, начало окрашивания глаз).
Нужно помнить, что есть линии Анатолики, которые при сильных взятках занимаются медом, а чистку замороженных ячеек оставляют на потом. Нужно об этом знать и не браковать. Тест делают 2 раза в год при вялотекущем и сильном медосборе.
Пасечнику медового направления дешевле и лучше купить селекционную матку у селекционера и от неё выводить для своих нужд, чем заниматься селекцией самому. На это уходит много времени, а время это деньги.

Комбинирование

встреча с Келдом Бранструбом
Неформальная встреча с Келдом Бранструбом, Борисполь

Разговоры о расах между людьми переходят и на пчел. Фанатики есть везде и нельзя фанатикам одних пчел, осуждать фанатиков других пчел. Нет понятия лучшая раса, все имеют значение, особенно для бакфаст, который использует в селекции чистые расы.
Для примера. Египетская раса имеет всего 2 лучшие характеристики – это ориентирование и непрополюсование. Анатолика хорошо ищет мед и  легко перезимует на любом корме. Карпатка даже если роиться и жалит, но имеет хороший плотный засев на рамках. Келду, иногда, очень жалко пасечников, которые работают с такими пчелами.
Существует доступный инструмент – комбинирование, который нашел и сделал доступным Брат Адам. Мы должны его сберечь.

Вопрос;- Каким будет потомство если при межлинейном спаривании разные линии пчел  имеют разные оттенки окрасов.
Ответ:-  Потомство будет разным, но в последствии, для селекции, вы должны выбрать, пчела с каким окрасом дает вам нужный результат.  Разный окрас пчел имеют матки несбалансированных линии. В целом для бакфаст окрас значения не имеет, но равномерность окраса приветствуется.

При облете матки на трутнях других пород и помесях три характеристики гарантировано передается через трутня. Это злоба, роение и потребление кормов  зимой.  Поэтому очень важно создавать отцовские линии. Матки на облетнике часто меняются местами (блуждают), поэтому их нужно метить. Нельзя использовать маточники, так как нет возможности или тяжело пометить маток в нуклеусах.

С помощью использования различных рас можно решать разные задачи.  Например, в Альпах нужна была особенная пчела. Медосбор начинался после обеда, когда температура поднималась до +23 градуса, а ночью были морозы до -5 градусов и пчелы собирались в клуб.  Нужна была пчела, которая соответствовала этим требованиям, смогла летать при низких плюсовых температурах и имела столько расплода, чтоб покрывать его на ночь. Такую пчелу создали.

Келд Бранструб считает с  уверенностью, что работа с бакфастом в Европе будет продолжаться. Поэтому он приехал в Украину и рассказывает о своих наработках. Нужно сотрудничать на международном уровне и не надеяться на большие матковыводные компании.

Геннадий Измайлов, Сергей Брагин.
Борисполь 2020 год.
По материалам конференции
и встреч с Келдом Бранструбом.
перевод – Андрей Григоренко. ( Матковод АМГ )

Коллеги, под этой публикацией можно написать ваши Коментарии,
а самое главное можно сформировать вопросы к Келду по тематике селекции бакфаст, которые мы сможем переслать ему и получить ответы в режиме электронной почты.
Форма для комментариев ниже.

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 7 Average: 5]
сподобалось - поділіться

Систематика та визначення в бджільництві

kb vulyky

На сайте работает переводчик, выбор языка для машинного перевода справа или внизу под текстом (в мобильной версии)

Ми вирішили опублікувати деякі визначення,  тому що є необхідність  систематизувати в єдиний порядок термінологію, яка застосовується в бджільництві. Неприємно чути, як лектори різні явища називають однаковими термінами, або слово, яке позначає процес недоречно застосовують в якості оцінки.

Домен: Ядерні (Eukaryota)

Царство: Тварини (Animalia)

Тип: Членистоногі (Arthropoda)

Підтип: Шестиногі (Hexapoda)

Клас: Комахи (Insecta)

РядПеретинчастокрилі (Hymenoptera)

Підряд: Стебельчасточеревні (Apocrita)

Надродина: Apoidea. Апіди складаються з родів – Тригон, Меліпони, Джмелі, джмелі зозулі, Бджоли (apis),

Рід – Аpis медоносних бджіл складається з окремих самостійних біологічних таксонів, Наприклад apis mellifera (медоносні домашні бджоли), apis cerana (воскові китайські бджоли), apis dorsata (гиганские бджоли), apis florae (карликові бджоли).

Вид -apis mellifera в таксономії це -окремий біологічний таксон на одну ступінь нижче Рода, який складається з Рас.

Раси медоносних бджіл це – apis mellifera anatolica, apis mellifera ligustica, apis mellifera carnica, apis mellifera meda, і так далі … в загальному до 30 підвидів рас. Традиційне фенотипічне позначення раси характеризується загальними спадковими візуальними значеннями.

Порода – продукт селекції раси, або рас, з використання зоотехнічних прийомів  контрольованого парування  бджоломаток, та фіксації їх   родоводів.

Помісь – продукт неконтрольованого парування між расами чи  породами.

Крос –  результат контрольованого парування між расами чи породами.

Гібрид – результат  схрещування між видами. При спаровуванні всередині роду apis melifera  міжвидових гібридів отримати не вдалось.

Станція спаровування – місце контрольованого природного і штучного парування бджоломаток.

Облітник – різновид станції спаровування, з використанням природного парування бджіл та обов’язковим контролем трутневого фону.

Репродуктор – різновид станції спаровування, з використанням природного парування бджіл та не обов’язковим, частковим  або відсутнім  контролем трутневого фону.

 

kb vulykyБакфаст – система селекці виду  apis melifera в цілому. Бджола бакфаст – результат цієї селекції. Бакфаст – штучно виведена порода бджіл, де основними критеріями селекції є її господарські корисні ознаки.

 

Измайлов Г.Б.

Брагин С.А.

январь 2020

Повний й текст на сайті www.buckfast.com.ua/post/бакфаст-штучно-виведена-порода-бджіл який є нашим партнером.

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 3 Average: 5]
сподобалось - поділіться

Поїздка в Данію

На 9 липня, у нас була запланована поїздка до відомого селекціонера «Бакфаст» Келда Брандструпа (KB).

Склавши план поїздки і проаналізувавши всі майбутні витрати, ми вирішили, що економніше і зручніше їхати автомобілем.
Враховуючи, що з Європою у нас безвіз, то ніяких проблем на кордоні не було, потрібно тільки мати страховку на людину, автомобіль (зелена карта) і закордонний паспорт. Можливо в деяких ситуаціях прикордонники запитають чи є в наявності достатня кількість фінансів для подорожі.
При дотриманні законів, проблем на митниці як українській, так і на польській не буде.

Європейські дороги

Перетнувши польську митницю, різницю ми відчули одразу – це дороги. Вони там бездоганні. Проїхавшись, ми звернули увагу, що вздовж усього автобану загорожі, мета яких – це захист тварин, щоб вони раптово не вийшли на дорогу. Для них спеціально побудовані мости через або під дорогу.

Через кожних 20 км знаходяться паркінги, де є зона відпочинку як для дорослих, так і для дітей. Там чисто, гарно і є все необхідне…


Проїхавши по Польщі, ми зупинилися в Dom sw Jozefa – це дуже прекрасний, чистий і недорогий B&B.

Відпочивши, ми вирушили далі.

 

 

 

Наш маршрут включав в себе паромну переправу.

 

На паромі можна відпочити, перекусити і зі смачною кавою милуватися гарним краєвидом.

Також там є супермаркет «Duty Free».

Прибувши в місто Гедсер (Данія), ми були вражені по новому – датською архітектурою і стилем життя.

В гостях у Кельда

Приїхавши до будинку Келда, ми зустрілись з ним. Дуже привітний, добрий, приємний чоловік. Запросив нас у свою лабораторію, де за чашечкою кави у нас відбулась розмова.

Він розповів нам про свої напрацювання та методи в селекції бакфаст, що нас цікавили. Загалом Кельд залюбки відповідав на наші запитання, під час розмови була дружня атмосфера. Важливо зазначити що одна з запорук доброго діалогу – чудовий перекладач. дякуємо Андрію, що був з нами і допоміг нам у спілкуванні з Келдом.

 

 

 

Поспілкувавшись, Кельд Брандструп запропонував нам оглянути його цехи:

де качає мед,

де знаходяться інкубатори,

в яких умовах він зберігає вулики, рамки та інше.

Показав сім’ї, від яких прививається та в яких виводить матки.

На матковивідному точку у нас також відбулась цікава розмова на тему селекції «Бакфаст». Келд підготував для нас, на його погляд, найкращий матеріал, який дуже збалансований, з центрований – «Бакфаст» KB 306.

В свою чергу ми від ГО спілки «Бакфаст» запросили Кельда Брандструпа приїхати до нас в Україну, в Київ чи якесь інше місто (ми ще визначаємось), щоб провести семінар для пасічників по темам – селекція «Бакфаст», пасічництво, бджола бакфаст.

Також, Келд запропонував нам залишитись на вечерю, але за браком часу, ми вирішили повернутись на ночівлю в Польщу і вирушили тим же маршрутом.
До речі, в нашій подорожі нам дуже допомагали google карти.

Замість висновку

Безвіз реально діє та полегшує обмін знаннями та напрацюваннями, в тому числі і в галузі бджільництва. Сподіваюсь наша подорож буде натхненням для молодого та ініціативного покоління пасічників заводити нові контакти в Європі, обмінюватись досвідом та знаннями в сфері бджільництва з відомими маткарями та пасічниками старого світу, рухати та розвивати наше бджільництво.

І я, як починаючий матковод, також була рада побувати в компанії такої людини як Кельд Брандструп разом з Юрієм Вальчуком, Олександром Лівим, Андрієм Григоренком, Олександром Проньком.

 

Оксана Ліва.

Якщо ви маєте цікаву замітку чи публікацію, не вагайтесь, надсилайте. детальніше тут.

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 12 Average: 4.7]
сподобалось - поділіться

Бакфаст в Европе

По оценке Объединения европейских Buckfast-пчеловодов почти третья часть всех членов Германского союза пчеловодов (DIB) держит пчел Buckfast. Есть ли у DIB подробная анкета, доподлинно неизвестно. Небольшое число анкет было получено пчеловодным институтом Майена в феврале 2012 г. Из почти 5000 принимавших участие в анкетировании пчеловодов около 7% работают с пчелами Buckfast. Эти пчеловоды держат в среднем едва ли по 17 семей; для сравнения семей карники – 78%, что в среднем в десять раз больше. Кое-какую оценку можно дать, сравнивая количество маток, ежегодно выводимых по заказам на станциях искусственного осеменения. По сведениям главного специалиста DIB около 70000 приходится на карнику, а число маток Buckfast оценивается максимум в 10000. При этом, разумеется, не учитывается количество маток, поступающих из-за границы. По данным только датских специалистов они ежегодно экспортируют в Германию около 10000 маток Buckfast.

Статистика

Сначала немного статистики: Объединение европейских Buckfast-пчеловодов насчитывает около 1500 членов, ухаживающих в среднем примерно за 35 семьями. Самые крупные пчеловодные предприятия держат пчел Buckfast. Что пчелы Buckfast у профессиональных пчеловодов пользуется популярностью, имеет свои исторические корни. Уже брат Адам пропагандировал разведение «рентабельных пчел», способных создавать сильные, редко роящиеся и приносящие много меду семьи. Профессиональных пчеловодов привлекает спокойное поведение этих пчел. В настоящее время в среде «пчеловодов выходного дня» многие также держит этих пчел.
Пчелы Buckfast распространены во многих странах Европы. Это, как сообщает Европейское общество Buckfast-пчеловодов, относится даже к странам, где «центром тяжести» является карника: таким как Чехия и Австрия. Самое большое количество пасек, по сообщениям в Интернете, зарегистрировано в Германии (70 пчеловодных производств). Но они представлены также и за границей, прежде всего в Бельгии, Люксембурге и Франции. Кроме Европы, отмечено только лишь в Австралии. В Англии, родине Buckfast, оно представлено всего одним обществом, но распространена пчела Buckfast там не особенно сильно.
Является ли пчела Buckfast отдельной расой пчел, как ее часто пытаются представить некоторые пчеловоды? Нет, она таковой не является. Пчелы Buckfast являются всего лишь помесью, т.е. результатом скрещивания различных рас и популяций. Происхождение ее по материнским линиям может быть различным, она даже может быть малоазиатских или греческих кровей.
Можно ли узнать пчелу Buckfast по желтому пояску? Нет. При сравнивании пчелы Buckfast никакими внешними приметами, как особым признаком, не отличаются. Тем не менее, пчелы Buckfast, имея, как правило, окраску хитинового покрова типичного цвета коричневой кожи с одним или двумя светлыми поясками, производят впечатление.

Buckfast и карника

Сегодня существует точка зрения, что встречается только Buckfast и карника. На самом деле производители карники говорят, что сегодня в Германии распространение пчел Buckfast происходит через карнику; так и на Балканах исходный материал при скрещивании будет ближе к карнике. В Институте разведения животных при университете в Мюнхене профессор Martin Förster сравнивал пчелу Buckfast, карнику и итальянку. Он с помощью анализа ДНК подтвердил, что пчелы Buckfast и карника имеют одинаковую генетическую базу. Факт отрадный: в хорошем разведенческом производстве культивируют и получают исключительно племенной материал карники и Buckfast; смотря по производителю. Но каждый пчеловод, декларируя свои семьи как семьи Buckfast, в действительности не всегда имеет такие. И наоборот.
У пчел Buckfast слабо выражена склонность к роению; она закладывает много расплода и собирает много меду. Но и карника отличается этим! Миролюбие, высокая продуктивность, незначительная склонность к прополисованию, хорошая отстройка сотов и компактный вывод расплода и складывание меда является целью разведения пчел Buckfast и особо поддерживается. Но и каждый, кто держит карнику, также подтверждает это. «Эти различия происходили, пожалуй, больше в начальный период разведения пчел Buckfast», говорит руководитель по разведению при DIB Фридрих Карл Тислер. «Тогда многие сторонники карники держали своих пчел в маленьких корпусах. Сегодня карника обладает таким же миролюбием, продуктивностью и слабой ройливостью».
Несмотря на это, многие держатели пчел Buckfast объясняют, что их пчелы по поведение отличаются от карники. «Семьи карники хороши как семьи-воспитательницы, но при повседневном обслуживании быстрее входят в роевое настроение», говорит Ivan Curic, председатель Общества нижнесаксонских Buckfast-пчеловодов. Его Buckfast-семьи роятся так же редко, как и стоящие на его дворе семьи карники. Они позже закладывают роевые маточники, и если их сразу выламывают, они не сразу оттягивают новые. Роение, разумеется, приходит, но здесь также все зависит от поведения пчеловода.
Пчеловоды, сторонники карники, сначала опасались, что благодаря скрещиванию пчел Buckfast с местной пчелой может возникнуть вырождение. Это вызывает неудовольствие среди сторонников обоих направлений разведения. С 1993 по 1997 гг. в пчеловодных институтах прошли широко задуманные исследования. Вывод: Buckfast и карника могут хорошо сосуществовать рядом и скрещиваться. Скрещивание Buckfast с местной расой тоже оказывает эффект: пчелы двух и трех генераций при осмотре семьей не разбегаются по гнезду и крепко сидят на сотах.
Кроме того, Общество Buckfast-пчеловодов объясняет: пчелы Buckfast в любом улье могут быть успешными. Правильно, что Buckfast все-таки лучше на больших рамках, как, например, «дадан», могут раскрыть свою эффективную производительность. Ульи Дадана дают явную выгоду, так как они поддерживают интенсивный способ производства и способствуют проявлению оптимальных показателей при минимальной затрате труда. «Дадан» считается малопригодным типом улья, в правильной работе может быть возникнуть задержки. В местах контактов корпусов и рамок пчелы не всегда прополисуют, в итоге получается более легкая работа с семьями. Дополнительно подмечено: любая пчела не может неограниченно расширять свое расплодное гнездо, стремясь достигнуть своего оптимума. Следовательно, видим, «даданы» обладают всеми данными для каждого пчеловода, он вполне может в них работать с любой расой.
Содержание пчел Buckfast является делом относительно новым, молодым, их создатель скончался всего несколько лет назад. (Карл Керле (Karl Kehrle), также известный как «брат Адам» (03.08.1898, Германия – 01.09.1996, Англия) – британский пчеловод, бенедиктинский монах.
Его мать определила его в английский монастырь в возрасте 12 лет в 1910 году. В 1915 году он стал монастырским пчеловодом и занялся выведением пчёл. С 1964 года член правления Интернациональной пчелоисследовательской ассоциации).

Кто в настоящее время скажет, какие расы были скрещены? «Мы, естественно, имеем директивы по их дальнейшему развитию», говорит Thomas Rueppel, координатор по разведению пчел Земельного Союза из Нижней Саксонии. «В этом пчелы Buckfast должны иметь соответствующие свойства,- и это имеет силу и после смерти брата Адама. Естественно, эти критерии также можно согласовывать. Если возникают новые проблемы в содержании пчел, тогда необходимо исправить приливом новой крови, это говорил брат Адам в одном из разговоров», – продолжал Rueppel. Скончавшийся создатель имел свои пристрастия. Так, например, брат Адам заплатил большую цену за светлую печать медовых сотов.

Есть предложение DIB для оценки содержания и разведения пчел Buckfast. Разумеется, имеет значение схема сохранения карники, мало действующая для случая с пчелой Buckfast. Критерии оценки для пчел Buckfast до сих пор еще совершенно разнородны, много объединений имеют собственные стандарты. «До сих пор у нас нет испытательного пункта для независимых испытаний и отбора лучших маток». …

Volodymyr Humeniuk

ailimkervlad@gmail.com

https://ukrainischer-bukfast.webnode.com.ua/blog/

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 4 Average: 5]
сподобалось - поділіться

Отцовские семьи

Мы знаем что семьи бакфаст нерасположены к роению. У меня возникли трудности с отцовскими семьями, хотелось пораньше их получить.

запечатанный трутневый расплод
Трутневая рамка, запечатанный трутневый расплод

С разных источников мы знаем что 70% наследственных признаков будущее потомство получает по отцовской линии
Воспитать большую массу ранних трутней в одной семье невозможно потому и формируем отцовские семьи с осени и их должно быть не мение 10.

В течении сезона готовим рамки чтобы при формировании в зиму поставить их ближе к центру зимнего клуба конечно можно и ранней весной поставить но я ставлю в зиму, исходя из практики .

 

трутневые соты
трутневые соты

Требования к отцовским семьям

Трутневая рамка в семье
Трутневая рамка в семье
 • Отцовские семьи должны быть исключены из любого товаропроизвадства. Также мы должны понимать никаких белковых заменителей в отцовские семьи давать нерекомендовано.
 • Из литературы знаем что в семьях из общего числа трутней взрослых, свего лиш 10% способны к осеменению молодых маток.
 • А по (Рутнеру) 4-5 %
трутневый расплод
трутневый расплод

Отцовские семьи должны быть сильные и нужных линий. Чтобы небыло межродственного спаривания. С подготовкой семей воспитательниц приступаю заблаговременно, как обычно у меня юговосток Днепропетровской обл. к первой закладке приступаю 20 апреля имея в отцовских семьях такую рамку

 

 

 

 

Кратко изложил о отцовских семьях. И в заключении питание отцовским семьям уделяем особое внимание и только натуральными продуктами и в достатке
С.ув. Нелипа Вячеслав (Uslav) т. +380963782252 +380995601905

Отцовские семьи Видео

 

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 5 Average: 5]
сподобалось - поділіться

Станьте автором сайта ГО Бакфаст Україна

 

 як стати автором чи блогером ГО бакфаст
Дописи та публікації на сайті ГО бакфаст Україна, як писати, про що і навіщо

23 лютого 2019 року відбувся з’їзд ГО Спілка Бджолярів України Бакфаст, на якому одною з тем обговорення була тема розвитку веб сайту ГО Бакфаст.
Мова йшла про те що кожен член громадської організації може дописувати на сайт, вести свою власну авторську колонку чи блог, знімати відео та розміщувати його спочатку на ютуб каналі ГО Бакфаст Україна, а вже звідти відео можна додати до публікації на сайті. Тож ділюсь щодо як, навіщо і чому…

Навіщо бути блогером чи які плюси дописів на сайт

Почну з плюсів та бонусів що мають зробити зусилля авторів та початківців блогерів більш результативними.
Дописуючи на сайт пасічник може розповісти про власну пасіку та його напрямок пасічникування.
Не маючи власного сайту є можливість спробувати і оцінити чи це для Вас.
Якщо ж у вас вже є власний веб сайт – ви можете його пропіарити чи прорекламувати на сайті ГО Бакфаст.
З точки зору SEO не буде резонно розміщувати лінки на ваш власний сайт з усіх ваших публікацій, але добре працюватиме наступна модель – Сторінка розповідь про ваш сайт з лінком на ваш сайт та контактами, а вже всі інші ваші публікації будуть посилатись на вашу сторінку з вашими деталями.
Якщо ж у вас немає сайта можна залишити посилання на вашу сторінку в соціальній мережі.
В кожній публікації можна залишити ім’я автора та контактний номер.
Всі ваші публікації будуть розміщені в категорії з вашим ім’ям чи хештегом, натиснувши на який можна знайти всі тексти автора на сайті.

Про що писати та як це вам може допомогти

Рекомендував би писати про бджіл бакфаст та про основні продукти з вашої пасіки. Добрий ефект також дасть прив’язка публікацій до вашого регіону.

Наприклад:

 • публікація 1 Бджоли бакфаст та пакетне пасічництво
 • публікація 2 Чому бджолопакети бакфаст продаються по найвищим цінам
 • публікація 3 Бджолопакети бакфаст в Харківській області – де можна придбати

це ж саме можна написати і про:

 • квітковий пилок
 • бджолосім’ї бакфаст на продаж,
 • суш
 • матки бакфаст
 • маточники бакфаст на виході Одеса
 • та інші продукти з пасіки
 • головне спробуйте в пару публікаціях розповісти про вашу тематику і вже потім можна запропонувати щось.

Таким чином дописувач наприклад на тему квіткового пилку, чи бджолопакетів бакфаст в Харкові, який буде багато про це писати зможе отримати своїх клієнтів з пошукової систему гугл які будуть знаходити його публікації в пошуку і телефонуватимуть до нього.. Але ще раз напишу, Гугл любить експертів в своїй темі, тому одна публікація на певну тему може не спрацювати, бажано писати регулярно і по темі в якій ви спеціаліст.

Яка має бути публікація, на що орієнтуватись

 • Публікація на сайт має бути мінімум 300 слів, а краще більше, весь текст має бути написаний вами від руки на компьюторі (без копіювань та підглядування) – тобто бути оригінальним та унікальним текстом.
 • Перевірити унікальність можна скопіювати вибірково речення чи два тексту і загугливши його, і так пару тройку параграфів – гугл вам покаже де ви його скопіювали якщо що..
 • Текст має містити одну чи декілька оригінальних фотографій які ви зробили самі на ваш телефон чи фотоапарат.
 • Ще дуже добре буде додати відео з ютуб по темі вашого посту. Відео можна розмістити на вашому власному каналі ютуб, чи на каналі ютуб ГО Бакфаст, (Переходьте по лінку та підписуйтесь також), чи вставити з іншого каналу на сайт (якщо це дозволено автором ютуб каналу, відео підходить по темі і люди почитавши пост захочуть переглянути і відео)
 • Якщо ви ще не маєте ютуб каналу рекомендую його відкрити та спробувати себе в якості відео блогера. Це безкоштовно, а якщо ваші відео будуть популярні в ютуб є можливість розміщувати рекламу гугла у ваших відео (при певних об’ємах переглядів). Для того щоб відкрити ваш ютуб канал , потрібно також зарееструватись в гуглі, створити пошту гугл а потім вже ютуб канал. По лінку зверху це можна зробити.
 • В тексті дуже бажано структурувати вашу розповідь і робити заголовки та підзаголовки які пояснюють підтеми що будуть в них розкриватись
 • Після публікації вашого тексту бажано поширити лінк публікації на вашій сторінці фейсбук, чи взагалі в соцмережах, тобто запросити колег почитати цікаву на вашу думку публікацію.
 • Не скажу що даний пост є ідеальним але для початку можна оріентуватись на пости такого формату.

Як розмістити ваш текст на сайті

Є декілька варіантів

 1. Варіант – на початку можливо простіше буде написати ваш текст в імейл листі, додати до електронного листа пару фотографій для публікації, і надіслати їх адміністраторам сайту на імейл адресу buckfast.in.ua@ukr.net Адміністратори розмістять ваш пост на сайті.
 2. Варіант – на сайті ГО Бакфаст можна зарееструватись як автор та самому практикуватись в дописах на платформі вордпрес. На початку ваші пости після допису будуть перевірятись і можливо трохи корегуватись (восновному форматування) а далі якщо добре розберетесь зможете самі дописувати
 3. Варінат – можна дописувати в коментарях та активно коментувати, але даний спосіб не дуже ефективний, і краще зібрати до купи всі думки на тему коментаря і написати замітку на слів 300 чи більше.

Модерація на сайті Бакфаст

Публікації на сайті модеруються, і якщо ви наприклад захочете написати про цікаву на ваш погляд річ яка ну дуже далека від пасічництва – навряд чи це буде цікаво читати вашим колегам, і скоріш за все такий пост не буде опублікований, чи буде видалений.
Теж саме стосується і коментарів, коментарі на сайті модеруються також. (без модерації буде пару тис. коментарів з лінками на аптеки..)

Пробуйте, пишіть, надсилайте ваші публікації на сайт ГО Бакфаст. Без маркетингу зараз не просто..

Також додам що на сайт можуть дописати не лише члени ГО Бакфаст, а й інші пасічники, але їх публікація має бути вже досить цікавою, унікальною та важливою для пасічників, тобто краще модерується. Якщо маєте таку цікаву публікацію, надсилайте також.
Чи як варіант приєднуйтесь до ГО Спілка Бджолярів України Бакфаст та дописуйте на сайт.

Андрій. Матковивідна пасіка Київ

Якщо маєте коментарі чи запитання по даній темі, будь ласка напишіть їх в коментарях, можливо на деякі буду знати відповідь.

 

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 3 Average: 4.7]
сподобалось - поділіться

Як я розумію та веду селекцію бджіл Бакфаст

Хочу написати як я розумію та веду селекцію бджіл Бакфаст.

Як я розумію, та веду селекцію бджіл Бакфаст
Юрій Вальчук

На сьогодні в Україні немає проблеми з контрольованим паруванням бджолиних маток, є вже не малий досвід роботи з Бакфастом, відкривши вулик, вже за хвилину можу зрозуміти чи в ньому Бакфаст, та наскільки він хороший. Також я зрозумів як можна не загубити корисних для нас властивостей племінних маток, а по можливості і поліпшити їх. Пол Юнгельс доступно та зрозуміло описав на що звертати увагу при відборі материнських сімей, та і батьківських теж. Взявши за основу цю його працю ми можемо мати гарних бджіл, нічим не гірших ніж за кордоном. Поділюсь тут своїми думками, та своєю практикою.

Як відбираю племінну матку бакфаст ?

В Україну завозиться багато маток з Європи, є як з достовірно відомим родоводом, так і з сірим родоводом, як добрі так і не дуже. З кращих я відбираю найкращі, в яких дочки також показують стабільно рівний, вище середнього результат. Вивожу від них маток, або якщо матка не моя, купую десяток неплідок, осіменяю, дивлюся на всю групу, якщо вона в цілому відповідає всім критеріям Бакфаста, відбираю з них дві найкращих, та вивожу від них по десятку маток. По тих матках вже видно котра стає племінною.

Я розумію що назвати це селекцією можна з великою натяжкою, до того ж далеко не завжди є навіть десять маток, бувало і шість.

Допомога колег

В ідеалі племінна відбирається з сорока бджолиних маток. Та якщо згадати з чого розпочинав, то виходить що не так вже і погано. Та навіть так виходить багато роботи, одному справитись важко, а якщо ще взяти роботу з батьківськими сім’ями, то взагалі майже не можливо вести кілька ліній. Та на щастя є колеги, які беруть на себе частину роботи. Роблять точки з маток сестер, хто десять, а хто і двадцять сімей, та доглядають за ними, відбирають від найкращих сімей трутня, та привозять мені на пасіку. Коли вони міняють в себе лінію, то ті кращі матки відають мені. В мене трутень вже облітується в облітних верандах. Думаю що мої матки доволі не погані завдяки роботі з трутневими сім’ями. Виходив я з того що добра сім’я має тільки добру матку, поганою сім’я може бути тому що не добра матка або трутень який її покрив, або одне і друге разом взяте. Так що в зразковій сім’ї як правило генетично ціна матка, і так як в трутня немає батька, трутень від неї якнайкраще підходить для інструментального осіменіння.

Відбір трутня для інструментального осіменіння

Ще хочу поділитися своїми думками про ізоляцію трутня, в фільмі Сюзан Кобей є момент коли вона відбирає трутня на прилітній дошці, з цього я зробив висновок, що трутні зазвичай між пасіками не мігрують. Зробив експеримент, випустив трутня Кордован посеред нуклеусного точка, він розлетівся на 20 метрів, одного знайшов через дві неділі 25 метрів від того місця де їх висипав. Після цього я став робити окремі точки з матками сестрами, що сильно полегшило мені роботу. І ще про лінії які найкраще підходять на батьківські сім’ї. Я думаю що це інберні лінії, які знаходяться на межі рецесії. Такі як В100КАА зараз в мене є В81VYP. Чому? Тому що вони супер стабільні, практично в них відібрано найкраще з В135-72TR. Я ще поки не можу пояснити якось більш науково, та практика показує що все так і є.

Як вести племінну роботу, один з варіантів

І на останок. Як в себе на пасіці, будь якому бджоляру вести племінну роботу на сучасному рівні. На приклад є у Вас матка з гарним відомим родоводом, на мою думку не обов’язково щоб вона була вже така вся супер. Поясню чому. В бджіл спадковість дуже складна та важко передбачувана річ, та якщо виходити з того що всі предки як її, так і трутнів якими вона осіменилась, пройшли жорсткий відбір, то з її потомства якась частина маток має бути придатна для подальшої селекції. Потрібно вивести від неї неплідних маток 10-20 штук, та відправити оператору ШО або на ізольований облітник, далі вже просто відбір кращих з них. Найкращий варіант, це коли оператор живе поблизу. В цьому випадку можна з кооперуватися, та спільно вести селекцію, робити в себе батьківські групи.

Юрій Вальчук. 

Якщо ви маєте цікаву публікацію на тему бджільництва, надішліть їі нам, додайте внизу в поле коментарі.

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 8 Average: 4.6]
сподобалось - поділіться

Сергей Брагин, облетник для бакфаст, видео.

Лекция в г. Хмельницк.

 • О формировании трутовых семей.
 • Как отправить нуклеус EWK на облетник,

тел. для заказа маток и бронь мест для облета 067 613 5857

На сайте ГО Бакфаст можно разместить вашу публикацию по теме пчеловодства. Предпочтение отдается членам общественной организации Бакфаст Украина, однако если у вас интересный материал по пчеловодству, присылайте. Отправить публикацию можно просто написав ее ниже под одной из публикаций на сайте в графе коментарии, укажите также ваши контактные данные. Коментарии на данный момент модерируются и будут опубликованны после модерации, также и ваша публикация.

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 4 Average: 5]
сподобалось - поділіться

Вызовы современного пчеловодтства

Пчеловодство Украины и решение текущих задач
Вызовы современного пчеловодтства

В современных   реалиях пчеловоды Украины вынуждены искать  пути повышения рентабельности своих  пасек. Основной упор делается на  снижение  себестоимости продукции,  снижения затрат  на обслуживание и содержание пасек, эффективное  управление пчелиными семьями.

Анализ рынка пчел.

 Во время  боевых действий и оккупации 1941- 1944 годов на территории Украины почти полностью были уничтожена местная популяция пчел.  В послевоенное время пчеловодство на территории Украины возрождалось в основном за счет завоза пакетов с Кавказа. В период 1950 -1990 года продолжался массовый завоз маток кавказских пчел. 

     В западных областях, присоединенных к Украине   после 1945 года, аборигенными пчелами являлся карпатский подвид краинских пчел. Их начали интенсивно размножать после 1956 года, называя  карпатской породой пчел. С 1960 года, и поныне,  на территории Центральной и Восточной Украины идет массовый завоз пакетов  и маток с территории Карпат. Этот факт, в совокупности с уменьшением объема   работ с УСП,  практически полностью уничтожил генофонд высокопродуктивных пчел на  большей части  территорий Украины.

Массовая селекция пчел морально устарела

Работы по поиску и восстановлению второй аборигенной породы пчел  УСП проводятся с 1975 года.  Популяция  была частично восстановлена в 2000 годах, усилиями института пчеловодства. Большая часть этих линий в настоящее время утрачена. Сегодня на пасеках расположенных в областях где производится основная часть медов  Украины почти невозможно найти пчелу соответствующую описанию  УСП. Имеющиеся  пчелы практически все являются помесями неизвестного происхождения. Большая плотность размещения пасек и отсутствие  облетников  для контролируемого спаривания – одна из причин этого.  Изучая передовой опыт зарубежных коллег, мы пришли к выводу, что методы селекции, применяемые до недавнего времени в Украине, давно устарели. В Европе уже более 120 лет используют в племенной работе   облетники  для  контролируемого спаривание пчеломаток и искусственное осеменение маток. В Украине до последнего времени использовалась только  морально устаревшая массовая селекция, которая, и к сожалению,  до сих пор является популярной у  большей части матководов.

Система селекции Бакфаст (buckfast)

В период последнего десятилетия  на территории Украины  наблюдается завоз  племенных и породных пчел Европейского происхождения. Нам доступны пчеломатки из Европы  отселекционированные  с использованием  контролируемого спаривания, это карника и  бакфаст. За счет этого завоза удалось существенно повысить медопродуктивность и рентабельность многих пасек.

родовод матки бакфаст
родовод матки бакфаст

      Отдельного внимания заслуживает  система селекции Бакфаст (buckfast). Основой этой  селекции является только контролируемое спаривание. При этом отбор для селекции пчел производится исключительно по хозяйственно полезным признакам (ХПП). Другие критерии отбора (морфометрия), присущие чистопородному разведению – игнорируются.  Существующая искусственно созданная порода пчел бакфаст, является результатом  этого метода селекции.

Цели пасечников

        Успешное  управление пасекой предполагает умелое применение знаний и практических навыков, которые будут полностью использовать производственный потенциал пчелосемей. Затраты на обслуживание должны быть  сбалансированы с вложением материальных средств на приобретение современного высокопродуктивного оборудования.  Удачный выбор породы пчел, может существенно повысить медопродуктивность пасеки  и снизить время на её обслуживание. На некоторых пасеках удалось троекратно увеличить выход продукции за счет повышения производительности труда, тем самым  увеличивая доходность . 

         Еще одной из важных статей затрат в пчеловодстве являются затраты на ветеринарное обслуживание и лечение пчел. Контролируемые, плановые  кроссы маток,  полностью удовлетворяют пасечника медового направления. Пчелосемьи с эффектом гетерозиса обладают высокой жизнестойкостью, меньше подвержены заболеваниям,  и соответственно не требуют дополнительных затрат на лечение. Не следует путать генетически контролируемые плановые кроссы с  местными помесными пчелами  которые составляют общую массу, и не были подвергнуты селекции, для получения конкретных характеристик.

     На товарных пасеках медового направления  хорошо себя показывают  не только   чистопородные  пчелы, но и их репродукции от первого иногда второго поколения.  В практическом пчеловодстве  их обозначают как Ф1 и Ф2 т.е.   первое или второе поколение  неконтролируемого спаривания.

Обзор доступных пород пчел

В настоящее время  породные матки контролируемо спаривания УСП и карпатки являются малодоступными.  Должен признать, что долгие десятилетия с Украинскими породами селекция велась на примитивном уровне. Бесконтрольное массовое  распространение помесей карпатки в ареалы обитания УСП сильно ее подорвало.  Ценой огромных усилий удалось найти  пчел отвечающих описаниям Украинской степной и начать селекцию этой породы, но впереди предстоит очень большая работа. Работа с Полеской пчелой практически не ведется, а работа с  Карпаткой  ведется, но она проводится небольшим числом энтузиастов.

         Из пчел зарубежной селекции доступны карника , кавказянка, итальянка,  бакфаст. О кавказянке в Украине можно сказать, что она была и уже в прошлом. Остались некоторые помеси. Итальянская пчела набирает популярность. Во всем мире она используется как промышленная порода и в Украине у неё есть шанс. Наиболее популярными являются карника и  пчела селекции бакфаст. О карнике можно сказать, что на сегодня это единственная порода полностью соответствующая описанию и имеющая многолетнюю селекцию.  При всем уважении к Украинским  пчелам, мы называем их породой условно. Порода, кроме названия и стандарта должна еще иметь хорошие  хозяйственно полезные признаки (ХПП),   прогнозируемую наследственность и известную  на многие поколения родословную.  Карника в этом вопросе является объектом подражания. Большая часть  характеристик карники идеально подходят для определенных взятков,  и это делает её популярной.  

Пчела селекции бакфаст

                Не менее востребованной  является пчела селекции бакфаст. Плодовитость Backfest bee, трудолюбие, зимостойкость, сопротивляемость заболеваниям, легко управляемое роение и незлобивость делают ее популярной. Пчела бакфаст имеет нужные пчеловоду характеристики, которые собранны воедино и присущие отдельным  породам по отдельности. Это результат работы человека и системы селекции бакфаст.  Объектом селекции бакфаст является вид apis mellifera в целом.  Некоторые линии бакфаста имеют родословные  с более 80 летней историей.

Что делать?

           Я и мои коллеги очень заинтересованы в развитии и процветании  пчеловодства в Украине как отрасли. Паспортизация пасек, сертификация места откачки и хранения меда, это назревшие вызовы, которые нам предстоит осуществить. Те кто не хочет выполнить эти требования,  смогут использовать  свой мед только для собственного потребления.   

 • В случае использования дорогостоящего оборудования пчеловодам придется увеличивать пасеки для загрузки этого оборудования, использовать новые промышленные технологии содержания пасек. 
 • Применять современные селекционные наработки, позволяющие уменьшить затраты времени на обслуживание пчелосемей.
 • Еще одной из важнейших задач является сохранение и чистопородное воспроизводство как высокопродуктивных, племенных пчел Европейской селекции, так и украинских пород пчел.
 • Необходимо массово осваивать искусственное осеменение маток,
 • создавать изолированные облетники и репродукторы.
 • В селекционной работе использовать только контролируемое спаривание.  
 • Нужно выделять места чистопородного содержания  аборигенных пород пчел и воспроизводства пчеломаток.
 • Территории  где размещены товарные пасеки медового направления должны быть пространственно изолированы.
 • На товарных пасеках можно использовать любые породы пчел и их помеси обладающие хорошими ХПП.

Пчеловоды ощутят на себе реальную конкуренцию.   Не ждите пока за вас это кто то решит.    На местах создавайте ГО, спилки пчеловодов. Находите подходящие места для создания облетников и репродукторов. Объявляйте эти территории закрытыми для ввоза других пород. Выносите это решение на сессию местного органа самоуправления. Принятое решение является законом для исполнения на территории громады.  Позаботьтесь о тех, кто вынужден сменить породу у себя на пасеке, для нужного дела. Не жадничайте, будьте добрее и все получиться.   

Брагин Сергей. Мелитополь, 067-613-5857, декабрь 2018г.

На сайте ГО Бакфаст можно разместить вашу публикацию по теме пчеловодства. Предпочтение отдается членам общественной организации Бакфаст Украина, однако если у вас интересный материал по пчеловодству, присылайте. Отправить публикацию можно просто написав ее ниже под одной из публикаций на сайте в графе коментарии, укажите также ваши контактные данные. Коментарии на данный момент модерируются и будут опубликованны после модерации, также и ваша публикация.

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 2 Average: 5]
сподобалось - поділіться