Шість локусів впливають на пороги завдань для гігієнічної поведінки у медоносних бджіл (Apis mellifera)

заморожування розплоду тест на гігієну

PETER R. OXLEY,* MARLA SPIVAK† and BENJAMIN P. OLDROYD* *Behaviour and Genetics of Social Insects Laboratory, School of Biological Sciences, University of Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia, †Department of Entomology, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55108, USA

Анотація

Гігієнічна поведінка медоносних бджіл забезпечує колоніям захист від багатьох збудників хвороб
і є важливою модельною системою генетики складної поведінки. Гігієнічна поведінка складається з двох компонентів – пошук хворої лялечки, і подальше видаленням вмісту комірки – кожен з яких, як вважається, незалежно модулюється кількома локусами, від середнього до великого ефекту. На генетичну схильність робочої особини до занять гігієнічними завданнями впливає інтенсивність стимулу.

Генетичні різноманіття в колоніях призводить до спеціалізації завдань серед робочих особин, які виконують більшість завдань в гнізді. Ми виділяємо три кількісні риси локусів, які впливають на ймовірність того, що робочі особини будуть займатися гігієнічною поведінкою і становлять до 30% фенотипічної мінливості в гігієнічній поведінці колонії. Крім того, ми ідентифікуємо два локуси, які впливають на ймовірність того, що бджола виконуватиме лише поведінку відкривання комірки та один локус, який впливає на поведінку видалення її вмісту. Ми повідомляємо про перші гени-кандидати, пов’язані із залученням до гігієнічних засобів поведінку, включаючи чотири гени, що беруть участь у сприйнятті запахів (нюху), навчанні та соціальній поведінці та один ген, що бере участь у циркадних рухах.

Ці гени дозволять дати молекулярні характеристики цієї відмінної поведінкової стійкості до хвороб, а також надають можливість для поширення цієї комерційно значущої риси.

Вступ

Роль генотипу в модуляції поведінки залишаються суперечливими. Всередині колонії гени можуть відігравати певну роль у розподілі праці серед індивідів: наприклад, було показано, що ген AmFor впливає на вік, з якого робочі особини починають годувати личинок, кілька кількісних локусів ознак (QTL) що модулюють годування личинок та оборонну поведінку.

Проте наше розуміння молекулярних механізмів, які впливають на ймовірність індивіда залучатися до певної поведінки та механізмів які дозволяють виконувати таку поведінку, здебільшого продовжують залишатися невідкритими.

Гігієнічна поведінка – це поведінкова реакція працівників медоносної бджоли (Apis mellifera) на зараження розплоду в межах їх колонії. Він розвинувся як загальний механізм стійкості до хвороб розплоду і забезпечує значну стійкість до ряду збудників хвороб, включаючи аскосфероз (Ascosphaera apis), бактерії американського гнильця (Paenibacillus), кліща Varroa.

Гігієнічна поведінка складається з виявлення робочою бджолою наявності зараженої личинки або лялечки, “відкривання” воскової кришки комірки, якщо комірка запечатана, та видалення хворої особини.

Зазвичай оцінюється гігієнічна поведінка колоній по швидкості, з якою колонія видаляє мертвих лялечок, які були навмисно вбиті за допомогою голок (Spivak & Downey 1998) або заморожуванням (Spivak & Reuter 1998c). Оцінена таким чином, гігієнічна поведінка на рівні колоній має високу спадковість, тому легко виділити штами, які мають високий рівень гігієнічної поведінки в колоніях та економічно значну стійкість до хвороб.

Однак мінливість гігієнічних показників, що виникають із факторів навколишнього середовища вимагає, щоб оцінка колонії базувалася на декількох оцінках. Ця вимога збільшує час і вартість оцінювання та зменшує ймовірність появи селекціонерів бджіл, що оцінюють гігієнічну поведінку в своїх колоніях. Таким чином, ідентифікація локусів гігієнічної поведінки забезпечить не тільки нові уявлення про те, як може призвести генетична мінливість мінливість складної поведінки, але також дозволила б розробити відбір маркерів важливих ознак.

Порогова модель відповіді розподілу завдань дозволяє припустити, що розподіл гігієнічних завдань є результатом відмінності генетичних схильностей до виконання кожного із завдань у кожної бджоли. Якщо первинна різниця між робочими особинами – їхня схильність до ініціативи гігієнічної поведінки (та ймовірності) ініціювання розгризання кришечки комірки чи видалення лялечки, то, швидше за все, ця різниця пов’язана з генами, що беруть участь у ініціації завдань: гени, які підвищують чутливість бджоли до відповідних подразників (таких як запах, що виділяється завмерлим розплодом). Ці гени можуть кодувати білки які взаємодіють безпосередньо зі стимулом (наприклад, рецептори запаху і білки, що зв’язують запах).

Інші ймовірні кандидати – це гени, які впливають на взаємодію робочої особини з іншими бджолами або впливають на навчання та пам’ять. Доказано, що октопамін необхідний для формування нюхової пам’яті, і вивільняється у більших кількостях у мозок «швидких» гігієнічних бджіл, ніж у «повільних» гігієнічні бджіл, коли їх стимулюють відповідним запахом.

Використання єдиної гібридної матки було зворотно схрещено з «гігієнічним» трутнем, що призвело до сегрегації алелів пов’язаних з гігієнічною поведінкою серед окремих робочих особин. Ці робочі особини можуть бути оцінені по своїй реакції на мертвий розплод.

Ця конструкція має основні переваги в тому, що велика кількість робочих бджіл може бути фенотипована в межах однієї колонії одночасно, і дозволяє ідентифікувати QTL (локус кількісних ознак) не тільки загальної гігієнічної поведінки, а також QTL для завдань розпечатування та видалення лялечки.

У цьому дослідженні ми намагаємось підтвердити існування QTL, які впливають на схильність робочих особин до заняття гігієнічною поведінкою, заснованою на поведінці окремих працівників, а не поведінки цілої колонії. Ми також намагаємось визначити місце положення QTL в геномі медоносних бджіл.

Матеріали та методи.

Гігієнічні матки та трутні були отримані з Програми селекції університету Міннесоти. Створена в 1993 році, ця програма швидко розвивалася шляхом повторного відбору.

Гібридну матку (дочка “швидкої” гігієнічної матки, що інсемінована трутнем з «повільної» гігієнічної колонії) – штучно осіменіли спермою одного трутня з «швидкої» гігієнічної колонії. Колонія, що розпечатає та видалить з 200 комірок вбитого заморожуванням увесь мертвий розплід через 48 год. мають «швидку» гігієнічну поведінку., тоді як колонії «повільної» гігієнічної поведінки не видаляють весь заморожений розплід через тиждень.

Через двадцять один день після осіменіння гібридної матки дві рамки вийняли і інкубували (34, 50% RH). Окремо позначили 500 робочих особин на 1-2 день за допомогою поєднання фарб на животі та нумерованих міток на грудній клітці. Позначені робочі особини були введені в оглядовий вулик, з генотипічно «повільною» гігієнічною маткою та робочими бджолами. Приблизно половину введених бджіл не прийняли, тому ще 250 особин було позначено наступним чином і повторно введено до колонії.

Через п’ятнадцять днів після введення робочих бджіл підставили рамку з вбитим заморожуванням розплодом. Заморожений розплід замінювали щодня о 09:00 та 17:00 год. протягом 8 днів.

Щоб звести до мінімуму кількість гігієнічних дій, які залишилися без уваги, розплід, що завмирав розміщувався лише на стороні оберненій до камери відеозапису. Робоча поведінка всіх бджіл на ділянці замороженого розплоду та сусідньої рамки фіксувалася 24 год на добу на протязі 8 днів.

Відеозаписи переглядали на 15-дюймовому телевізійному моніторі, поведінку окремих робочих бджіл відмічали окремо. Кожну помічену робочу бджолу, яка була присутня на вбитому розплоді спостерігали за ознаками розпечатування (розгризання воскової кришечки), виймання (фізичне витягування лялечки), прибирання/обстеження комірки (розміщення її голови, тіла всередині комірки.

Для кожного екземпляру гігієнічної поведінки – було записано час витрачений на виконання завдання: від 1 (короткий) до 5 (> 30 с). Через 8 днів після початку спостережень, всіх помічених робочих особин вилучили з вулика і законсервовано у 99% етанолі.

Дані спостережень було отримано для 431 робочої бджоли, для яких сумарно відстежено за виконанням гігієнічних завдань 2991 раз. Через смерть робочих особин, що настала від фуражування чи інших невідомих обставин лише 149 бджіл було успішно відібрано для генотипування та використано в аналізі QTL.

заморожування розплоду тест на гігієну
заморожування розплоду тест на гігієну

Аналіз даних

Для кожної відібраної робочої особини було розроблено фенотипічний бал за загальну гігієнічну поведінку. Кожний епізод реакції на гігієнічну поведінку множили на тривалість діяльності, щоб дати зважену оцінку, що вказує на загальний час, витрачений на виконання гігієнічної поведінки.

Ці зважені бали потім підсумовували для кожної робочої особини, щоб дати загальну гігієнічну оцінку. Окремі компоненти гігієнічної поведінки (розпечатування комірки та видалення лялечки) – також були зважені і підлягали незалежному аналізу. При генетичному аналізі було розглянуто лише робочі особини які виконували гігієнічну поведінку більше шести разів.

Екстракція та генотипування ДНК

Протягом екстракції та генотипування ДНК із відібраних 149 робочих особин було генотиповано в 437 мікросупутникових локусах, розподілених по всіх хромосомах. Для всіх 149-и відібраних особин виконано інтервальне картографування окремих компонентів – за допомогою Map-Manager QTX, з функцією відображення Косамбі. Були побудовані карти зв’язків за допомогою мікросупутникових позицій.

Результати

Всього спостерігалось 431 мічені робочі особини протягом 8 днів. З цих 164 (38%) жодного разу не спостерігали за гігієнічною діяльністю, а 22 (5%) займалися гігієнічною поведінкою в середньому більше п’яти разів на день.

Розподіл завдань був мінімальним серед 102 особин, які виконували гігієнічні завдання шість і більше разів за весь період спостереження, лише дев’ять особин (9%) були задіяні виключно відкриванням комірки або вилученням личинки.

Усі рівні гігієнічної поведінки, що спостерігалися, були представлені у робочих особин, що було генотиповано.

Обговорення

Ми визначили три QTL, які впливають на схильність робочої бджоли до гігієнічної поведінки, а також три суттєві QTL, які впливають на завдання розділення серед гігієнічних бджіл. Ці результати надають докази існування генетичних локусів відповідальний за зміну порогових рівнів серед особин, а також припускають існування локусів, що впливати на окремі компоненти в межах складної поведінки.

Об’єднано один значний (Hyg1) і два сугестивні QTL (попередньо названі Hyg2 та Hyg3) щодо гігієнічної поведінки, як вважають, пояснюють 30% фенотипічної дисперсія для загальної гігієнічної поведінки в нашому картографування колонії.

Ефект QTL, ймовірно, був завищеним в попередніх дослідженнях. Тим не менш, ця оцінка дає верхню межу поясненої дисперсії. Спадковість гігієнічної поведінки є 0.6, що вказує на те, що наші QTL складають щонайменше половину половини генетичної дисперсії, що як правило, спостерігається у популяціях.

Генетична дисперсія, ймовірно, пояснюється невиявленим QTL, що мають малий ефект і, можливо, на фактори не розкриті цим дослідженням. Отримані дані забезпечують подальшу підтримку багатоцільової моделі гігієнічної поведінки.

Велика різниця в загальних гігієнічних характеристиках серед окремих робочих особин, а також значне розмежування виконання завдань серед генотипів, узгоджується з пороговою моделлю задачі видалення (Beshers & Fewell 2001; Oldroyd & Thompson 2007) та генетичній основі для варіації в порозі відгуку бджіл (Calderone & Page 1991; Джонс та ін. 2004).

Ми вважаємо, що ймовірність того, що робоча особина буде виконувати або розпечатування комірки, або видалення личинки визначається генетично, а впливає поріг QTL. Тому там надмірна кількість стимулів (або недостатня кількість робочих особин), поріг для усунення буде перевищено у більшості робочих особин. Тільки тоді, коли буде достатньо велика кількість робочих бджіл (або низький стимул) буде виникати розділення завдань (як це спостерігається в Arathi & Spivak 2001).

Розподіл балів гігієнічної поведінки і загальна відсутність розподілу завдань між поведінкою розпечатування та усуненням серед окремих бджіл відповідає спостереженням поведінки робочих особин, коли генетично гігієнічні бджоли є меншістю населення колонії (Arathi & Spivak 2001).

Висновки

У цьому дослідженні було використано зв’язок на основі мікросупутника карти медоносної бджоли для виявлення QTL, які впливають на ймовірність того, що робочі особини будуть займатися гігієнічною поведінкою. Ідентифіковані QTL надають додаткове підтвердження багатогенного характеру гігієнічної поведінки.

Тим не менш, ми також показали, що кожна складова гігієнічної поведінки регулюється деякими незалежними генетичними локусами. Тому гігієнічна поведінка залишається чудовою модельною системою для вдосконалення нашого розуміння поведінкової генетики.

Автори хотіли б подякувати членам Лабораторії поведінки та генетики соціальних комах за їх пропозиції у вдосконаленні цього дослідження. Ця робота була профінансована грантовою програмою Австралійської наукової ради

За матеріалами сайта bee-ua.org

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 2 Average: 5]
сподобалось - поділіться

Семинар по селекции бакфаст в Киеве Келд Бранструб обзор

встреча с Келдом Бранструбом

Знакомьтесь,  Келд Бранструб из Дании.

Келд Бранструб
Келд Бранструб в Киеве

17 лет работал в школе учителем языка и религии. Знает 4 языка – английский, немецкий, итальянский и турецкий.

Занялся пчеловодством в конце 70-х, более 40 лет пчеловодного стажа.
С 80-х профессионально занимался селекцией, под патронатом Брата Адама, до самой его смерти, и продолжает это дело сейчас. Келд Бранструб является инспектором по пчеловодству в Дании и Советником по пчеловодству по Европе.

Население  Дании 5 млн. человек и в сельском хозяйстве страны насчитывается  25 млн. свиней, поэтому большинство полей используются под зерновые. Существующие взятки – озимый рапс, лесной и разнотравье, и тем не менее, Келд с 400-500 семей качает 30-40 тонн меда.

Келд основательно занимается селекцией пчел Бакфаст, выращивает маток и продает их во многие страны мира – в Америку (через Канаду), Европу, Ближний Восток, Украину, Беларусь, Болгарию, Россию и др. Много лет ищет пчел для селекции. Искал их лично в Африке, России, на Кавказе, в Турции. Импортирует пчеломаток, включая и Украину. Его специализация – трутневые (отцовские) линии Бакфаст, которые, как он считает, создавать намного важнее, поскольку трутни оказывают большее влияние на селекцию.

Его история.

Однажды к  Келду домой  пришел его друг и, сидя за бокалом пива сказал: -” Келд, ты должен стать пчеловодом. Келд :- Почему?  Друг: – потому, что у тебя за домом висит рой пчел”.  Они вместе купили, за дорого, старый улей у знакомого пасечника и посадили в него рой. Это было его первое знакомство с пчелами. Этот рой зимой погиб. На следующий год он поймал два роя, но они тоже в зиму погибли. Келд начал много читать, чтобы выяснить причину, и с того времени, как говорит датская поговорка, – «его укусила бешеная пчела».  Он купил 7-8 ульев и появились первые не приятности  связанные с соседями из-за злобливости пчел. До 200 семей он довел пасеку без особых знаний, но при этом имел постоянно большие проблемы. Пчел он называл – москитами, потому, что приходилось надевать по 2 пары штанов и изоляционной лентой обматывать ноги. При этом пчелы имели очень низкий медосбор и безудержное роение. Необходимо, при этом, каждые 4-5 дней делать осмотр семей и обрывать маточники. Келд Бранструб  много искал, и все-же купил маток у лучших матководов Европы.  Но спустя время пришел к выводу, что это тоже “москиты”.

Однажды он прочитал заметку о Брате Адаме, о его методе селекции и создании новой линии пчел, Келд написал ему письмо и довольно быстро получил ответ с предложением приехать в монастырь Бакфаст. В течении первого сезона работы у Брата Адама он работал только с дымарем, но уже на втрой сезон ему разрешили работать с семьями. Брат Адам селекционировал своих пчел  под взяток с вереска. Он понял, что Брат Адам создал пчелу, которая  почти идеальна.  Как он это делал??? Работая у Брата Адама, с 80-х годов и до самой его смерти,  Келд сделал вывод, что только с использованием контролируемого спаривания маток можно достичь желаемого результата.

Бакфаст.

Бакфаст создавался и создается из разных составляющих. Основная задача в том, чтоб найти лучшее в пчелах и собрать воедино. Бакфаст, это система селекции в которой использованы пчелы одного вида, но разных рас. Келду понадобилось 40 лет чтобы получить ответ на вопрос, в чем секрет? Сегодня он говорит, что секрета особого нет. Весь секрет в знаниях, взглядах не на экстерьер, а на ХПП. Все равно, какие промеры крыльев, длина язычка  и т.д. Основная задача искать нужные характеристики. Много ученных десятилетиями работали с пчелами,  изучая и измеряя их. За 35 лет им удалось поднять медосбор с 4 до 15-20 кг с улья и немного снизить роение. Это все намного раньше сделал Брат Адам, но они все равно не достигли его результата.       Очень важно иметь родословные пчел, чтоб избежать инбридинга. Что бы создать новую линию бакфаст, нужно от родоначальницы линии, которая  имеет нужные нам свойства, произвести 200-300 маток  облетанных на трутнях бакфаст. Из полученных родоначальниц необходимо отобрать 5-10 маток для дальнейшей работы и повторить эти  действия во второй, третий раз. Обычно нужный результат достигается минимум за 5-6 лет контролируемого спаривания, так как за этот срок меняются пчелы в нужном для нас направлении. Важно отыскать маток, которые начинают яйцекладку с момента появления свежей пыльцы и имеют затем взрывное развитие.

Комбинации.

Селекция бакфаста, это комбинирование разных линий. Нужна одинаковая терминология. Кросс, это контролируемое спаривание между расами, неконтролируемое спаривание дает только помеси(“ублюдки”). Противоположность кроссам- комбинаторное разведение. Зная особенности характеристик  отцов и матерей можно их скомбинировать (консолидировать) и в будущем потомстве. Успех возможен только при контролируемом спаривании с использованием облетников или ИО.

Если вам что-то не нравиться в семьях вашей линии,  и есть желание ее улучшить, то скрещивают их с другими семьями имеющими нужные добавки. Для этого создают нужную линию трутней и на них облетывают  неплодок от вашей линии. Если пчелы сильно жалят, нужно иметь трутней с нужными ХПП. Через 3 спаривания имеем добрых пчел. Трутни – самый нужный объект селекции. Вывод маток от прилетевшего роя, может и лучшей для медосбора семьи, это потеря времени. При изолированном спаривании, когда известно происхождение трутня и матки, мы всегда получим улучшение таких маток. При этом известна комбинация и её можно повторить. Необходимо сотрудничество с пасечниками. Проблема в том, что все считают себя “чемпионами” (лучшими в селекции), но нужно преодолеть этот барьер и делится своими наработками с другими пчеловодами.

Селекционер бакфаста должен работать с материалом известного происхождения ( есть родословная). Если мы имеем хоть и лучшую матку с неконтролируемого спаривания, и у неё нет родословной, то повторить такую комбинацию невозможно. Это можно сделать только при контролируемом спаривании.  Создавая группы аналогов с разными характеристиками, мы выделяем худшие и исключаем их из селекции. Главная на пасеке матка, а не пчеловод, он имеет влияние на пасеку, а не на генетику матки.

Качество матки зависит от ее физиологии, наследственности и качества спаривания.

Физиологичность

– результат селекции и  методов вывода маток. Важные факторы оказывающие  влияние на вывод хороших маток имеют воспиталка, инкубатор, прививка, время года, кормление, температура, принос пыльцы и нектара, голод, личинка плавает или не плавает в молочке, размер личинки. Худшим сценарием для матковода является наличие дорогой  материнки и проблемы при выводе неплодок. Это потеря денег и отсутствие желаемого результата. Нет нектара, а нужна прививка – дайте сиропа и поставьте рамку пыльцы.

Наследственность.

Её передают плодные матки – материнки – покупные, роевые или выбранные вами матки.  Худший сценарий, при этом, когда нет достойного материала, а вы профи в выводе маток.

Спаривание.

Проверяется по засеву сот маткой. Качество засева напрямую зависит от достаточного количества трутней и их качества при спаривании. Всегда есть спрос и потребность в трутнях. Это намного важнее, чем иметь хорошую материнку.  Если есть свободное время, то потратьте его не трутневые семьи.  Представьте, вы купили дорогую матку и счастливы, стартер и финишер сработали отлично, вы создали нуки, привезли их на облетник, а трутни плохие. В итоге мы имеем нулевой результат. Также плохо, когда на новый сезон нет хороших проверенных маток.

Имеется прямая связь между перечисленными факторами.

Много лет Келд Бранструп  удивлялся: – Как получается у Брата Адама иметь стабильно классных маток? Пока не понял, что дело в мелочах.

Покупая маток у больших матководных компаний, Келд каждый раз убеждался, что это большая потеря времени и средств. Причина – отсутствие контроля от начала вывода маток, до их облета.  Люди получали зарплату от количества отобранных маток, и в результате из 50 отобранных маток 20 были не спаренными. С некоторых пор Келд  принципиально не продает селекционных маток  большим матководным компаниям.

Нет гарантии получить постоянно хороший результат, но мы можем гарантировать соблюдение технологии вывода маток. Если хотите вырастить хороших маток для себя или для продажи нужно быть твердым в соблюдении и выполнении технологии.

Мы должны иметь достаточно маток в аналоговой группе для отбора, чтоб иметь максимально хороший результат. Принцип таков, – 6 семей лучше, чем 5 и даже 30 лучше чем 29.
В обычном разведении тоже необходимо иметь большую группу пчелосемей для отбора, и нужно иметь хороших трутней. Это очень дорого. Из 30-40 семей группы аналогов  при отборе 27- 37 выбраковываются.
Иногда появляются проблемы связанные с крупной ячейкой, при использовании вощины максимум, полумаксимум. Матка думает, что она трутневая и откладывает в свежеотстроенные соты трутневые яйца. В результате мы имеем горбатый расплод. На следующий год все исправляется.

В настоящее время в Европе средний возраст селекционеров под 60 лет. Довольно часто некому передать полученный опыт и знания. Очень важно группам пчеловодов  и обществам пасечников заниматься селекцией. Нужно всем делиться своими наработками с соседями, потому  что главное в этом передать любовь к пчелам.

У Келда  ушло 30 лет на то, чтобы  полностью понять, что и как делал Брат Адам. Он получил огромный опыт, читая книги о селекции из Германии, США и Восточной Европы. Используя 25-30 характеристик, Келд создал собственный тип селекции. Он сравнивал семьи не описывая их, а сравнивая с лучшими на пасеке. Требования которые он искал в пчелах, это постоянный принос пыльцы для развития, чтоб летали в дождь, имели выраженный инстинкт самообеспечения и др. Тестирование характеристик происходит в любой последовательности – роение, медопродуктивность, агрессия и др.  Сильное роение  это потеря денег. Агрессию легко контролировать через трутня. Поведение на рамках – пчелы не должны висеть снизу, они должны находиться на рамках, что упрощает уход за семьями. Нозематоз создавал большие проблемы. Делались тесты и выводили маток только от маток, имеющих устойчивость к нозематозу. В настоящее время нозематоза у заводчиков бакфаст в Европе нет. Проверялись заклещенность, проводили тест на гигиеническое поведение. Склонность к роению и другие характеристики оценивались по 5 бальной шкале. 1- худший результат, 5 – лучший результат. Если начинать оценивать с нуля, то между оценкой 3 или 4 большая разница. 5 евро стоит проба на нозематоз.

Как выполняется тест на гигиену? Дословно: Раннее мы прокалывали иголкой 100 ячеек и наблюдали за поведением пчел, но вскоре отказались от такой идеи, поскольку оказываем пчелам услугу.  Пчелы видят проколы и стремятся их вычистить, а наша задача была, чтобы они сами находили поврежденные личинки и удаляли их. Цель закрепить эту характеристику в селекции. Теперь  вырезаем 100 ячеек и 24 часа замораживаем в морозилке. После этого вставляли в сот и смотрим, через 48 часов, их удаление. Имели результат 80-60-50 %.  Через 10 лет снизили время  теста до 24 часов и поняли разницу и важность данного теста.
Вопрос – В каком возрасте брать личинку для теста? Ответ:- Сразу после запечатывания. ( Есть рекомендации использовать более старших, начало окрашивания глаз).
Нужно помнить, что есть линии Анатолики, которые при сильных взятках занимаются медом, а чистку замороженных ячеек оставляют на потом. Нужно об этом знать и не браковать. Тест делают 2 раза в год при вялотекущем и сильном медосборе.
Пасечнику медового направления дешевле и лучше купить селекционную матку у селекционера и от неё выводить для своих нужд, чем заниматься селекцией самому. На это уходит много времени, а время это деньги.

Комбинирование

встреча с Келдом Бранструбом
Неформальная встреча с Келдом Бранструбом, Борисполь

Разговоры о расах между людьми переходят и на пчел. Фанатики есть везде и нельзя фанатикам одних пчел, осуждать фанатиков других пчел. Нет понятия лучшая раса, все имеют значение, особенно для бакфаст, который использует в селекции чистые расы.
Для примера. Египетская раса имеет всего 2 лучшие характеристики – это ориентирование и непрополюсование. Анатолика хорошо ищет мед и  легко перезимует на любом корме. Карпатка даже если роиться и жалит, но имеет хороший плотный засев на рамках. Келду, иногда, очень жалко пасечников, которые работают с такими пчелами.
Существует доступный инструмент – комбинирование, который нашел и сделал доступным Брат Адам. Мы должны его сберечь.

Вопрос;- Каким будет потомство если при межлинейном спаривании разные линии пчел  имеют разные оттенки окрасов.
Ответ:-  Потомство будет разным, но в последствии, для селекции, вы должны выбрать, пчела с каким окрасом дает вам нужный результат.  Разный окрас пчел имеют матки несбалансированных линии. В целом для бакфаст окрас значения не имеет, но равномерность окраса приветствуется.

При облете матки на трутнях других пород и помесях три характеристики гарантировано передается через трутня. Это злоба, роение и потребление кормов  зимой.  Поэтому очень важно создавать отцовские линии. Матки на облетнике часто меняются местами (блуждают), поэтому их нужно метить. Нельзя использовать маточники, так как нет возможности или тяжело пометить маток в нуклеусах.

С помощью использования различных рас можно решать разные задачи.  Например, в Альпах нужна была особенная пчела. Медосбор начинался после обеда, когда температура поднималась до +23 градуса, а ночью были морозы до -5 градусов и пчелы собирались в клуб.  Нужна была пчела, которая соответствовала этим требованиям, смогла летать при низких плюсовых температурах и имела столько расплода, чтоб покрывать его на ночь. Такую пчелу создали.

Келд Бранструб считает с  уверенностью, что работа с бакфастом в Европе будет продолжаться. Поэтому он приехал в Украину и рассказывает о своих наработках. Нужно сотрудничать на международном уровне и не надеяться на большие матковыводные компании.

Геннадий Измайлов, Сергей Брагин.
Борисполь 2020 год.
По материалам конференции
и встреч с Келдом Бранструбом.
перевод – Андрей Григоренко. ( Матковод АМГ )

Коллеги, под этой публикацией можно написать ваши Коментарии,
а самое главное можно сформировать вопросы к Келду по тематике селекции бакфаст, которые мы сможем переслать ему и получить ответы в режиме электронной почты.
Форма для комментариев ниже.

Оцінка публікації
Оцініть цей допис
[Total: 7 Average: 5]
сподобалось - поділіться